Лечения на зависимости

Центърът изпълнява високопрагова програма за подпомагане на психосоциалната рехабилитация на лица, злоупотребяващи с психоактивни вещества (медикаменти, алкохол, наркотици) или зависимости, както и зависимости от хазарт и интернет.  Екипът подкрепя процеса на промяна, предназначен да повиши самочувствието, да изгради автономност и социална реализация, като насърчава непрекъснатото личностно развитие.

Виж повече :

Лечение на алкохолизъм

Лечение на хазартна зависимост

Наркомания лечение

 

Лечение на зависимости от iamway.bg