Прием на резиденти/потребители

Център за рехабилитация на зависими
Прием на резиденти/потребители/“:   Приемът в Център за рехабилитация на зависими “I A.M. WAY”  се извършва след като кандидатът подаде заявление по образец до Управителя на Дружеството за ползване на социални услуги. С него и с близките му се провежда предварително интервю с цел да се изясни мотивацията му за възстановяване в резидентна програмата.

Контакт и записване