Процес на лечение и възстановяване

Програмата на Център за рехабилитация на зависими „I A.M. WAY“ се осъществява в четири етапа:

  • адаптация към терапевтичните условия
  • активно възстановяване в резидентна среда
  • ри- ентри (преход към живот извън терапевтичната общност) и
  • етап на ресоциализация, в който участникът може да приложи новите знания за самия себе си и да продължи живота си като здрава личност.
  • Виж : Лечения от зависимости

Контакт и записване