I A.M. WAY

Съвременен и модерен център за рехабилитация на зависимости

Видове лечения и програми

„I A.M. WAY“ е Център за рехабилитация на зависими, който се намира в живописното село Бистрица, недалеч от гр. София.

В Центъра се осъществява високопрагова програма  за психо- социална рехабилитация на хора, които злоупотребяват или са зависими към психоактивни вещества- наркотици, алкохол, медикаменти, както и хора с хазартна и интернет зависимост. Процесът на възстановяване е дълъг и труден, изисква комплексна работа в посока промяна на био- психо- социалната сфера на личността чрез активна и целенасочена помощ и взаимопомощ от участниците в групата. Екипът подпомага процеса на промяна, насочвайки се към подобряване на самооценката, изграждане на автономност и реализация в обществото, поощрявайки непрекъснатото личностово развитие на човека.

Повече за центъра - I A.M. WAY

I A.M. WAY е съвременен и модерен център за рехабилитация на зависимости. Нашият екип е изграден от професионалисти с дългогодишен опит в лечението на наркотична, хазартна и алкохолна зависимости. Центърът предлага широкоспектърна терапия, тренинги, семинари, които са подплатени с доказана структура и режим. Работим с доказани методи, които гарантират дългосрочна ремисия, в която всеки да постигне своето личностово израстване, социално-приемливо Аз и лична реализация. Виж : лечения на зависимости.

Зависимостта е процес, който се развива постепенно и преминава през няколко фази – експериментална, активно търсене и загуба на контрол върху употребата на дадено вещество. Екипа на I A.M. WAY e ангажиран с дългосрочната терапия, в която се цели възстановяване от зависимостта и промяна на личността.

Път към лична независимост

Ние от  „Ай А.М. Уей“- ЕООД, знаем, че пътят на зависимия към личната му независимост е свързан и с най- близките му хора – родители, приятели, колеги, деца, братя и сестри… Всеки от тях, достигайки до емоционалния си катарзис, разкрива дълбоката си свързаност със зависимостта като явление в семейството. И тъй като семейството е първата социална среда на индивида, то също е „спътник“ във възстановяването.

Нашият екип

Пламен Йотински

Основател

Доц. д-р Емил Калудиев

Психиатър с богат психиатричен и психотерапевтичен опит.

Радка Николова

Психолог/психотерапевт

Ивелина Йоргова

Арт терапевт

Елена Евстатиева

Психодраматист/терапевт

Хари Атанасов

Сътрудник работа със зависимости

Контакт и записване