Елена Евстатиева

Елена Димитрова Евстатиева, психодрама терапевт, преминал своето обучение в ИПИГП „Бернхард Ахтерберг”. От 2009 г. е пълноправен член на „Българското Дружество по психодрама и групова терапия” (БДПГТ). От 2015 – 2021 Председател на УС на БДПГТ. От 2022 г. е обучител по групова динамика, сертифициран от Австрийската асоциация по групова динамика и групова терапия.

Специален фокус и професионални интереси в сферата на Възстановителното правосъдие и организационното развитие и консултиране.   С 15 години практика, насочена към изграждането на Възстановителни общности в затворите София и Враца – адаптацията на методологията APAC.  През 2012 – 2014г, е част от екип създал модел за Европейски възстановителни общности (ECOR). Автор на „ECOR – Ръководство за прилагане и добри практики“. http://restorative-justice.eu/ecor/wp-content/uploads/sites/2/2014/07/Ecor_BU.pdf

Специализирани обучения свързани с терапията на зависимости:

  • Фондация Стефан Батори – „Злоупотреба с психоактивни вещества: последици, стратегии за ефикасно реагиране и духовна подкрепа“, София 2004
  • Regional Alcohol and Drug Program OSI Budapest – New York, Фондация „Стефан Батори“– „Терапия на осъдени лица с установена зависимост – програма АТЛАНТИС“, 2004, Полша
  • Институт по поведенчески стратегии, Пролетна сесия на Университета по зависимости: „Прилагане на групови техники в терапевтични общности, превенция на рецидив и подходи към ресоциализация – практически стъпки и техники“