Радка Николова

Радка Николова

Аз съм психолог, психотерапевт и хипнотерапевт. Не мога да си спомня, дали първо аз харесах психологията или психологията хареса мен, но е факт, че вече 25 г. сме заедно, тя ме доизгражда като личност, а аз продължавам да разкривам за себе си и другите нейната мъдрост.

 

 

 

 

Образование : диплома за бакалавър специалност “Психология“ към НБУ, диплома за магистър по „Юридическа психология“ – ЮЗУ, Сертифицаран психотерапевт към „Дружеството по Позитивна и Транскултурална Психотерапия“.

Допълнителни обучения и опит:

EMDR терапия

Хипноза и хипнотерапия към Българска Асоциация по Хипноза

Групова психотерапия

Невро-лингвистично програмиране НЛП

Сертифициран меадиатор

Специализирани обучения  в сферата на пенитенциарната психология и работата с девиантно поведение, като:

 • Водене на супервизия на водещите корекционни програми и извършващите консултиране
 • Диагностика и превенция на суицидното поведение и стратегия за превенция на професионалния стрес сред служителите.
 • Прилагане на психодиагностичен инструментариум за психологическа оценка на правонарушители със специални потребности и работа със съпътстващ инструментариум
 • Специализирано психологическо обучение за овладяване на техники за консултиране на лишени от свобода и персонал
 • Прилагане на разработена програма за превенция на междуетническото насилие и формиране на толерантност към различията – EUROPEAN ASSOCIATION FOR TRNSACTIONAL ANALYSIS.

 

Професионални умения

 

 • Консултативна и психотерапевтична работа с възрастни и деца при тревожност, паническо разтройство, депресия, суицидни нагласи и поведение, постравматичен стрес, агресия, автоагресия, девиантно поведение.
 • Групова психотерапия
 • Психодиагностика и оценка на психичното състояние на възрастни и деца.
 • Работа в кризисни условия, кризисни интервенции с възрастни и деца в нужда
 • Диагностика и превенция на професионалният стрес /professional burnout/.
 • Организационно консултиране
 • Разработване и провеждане на психологически трениниги насочени към решение на различни казуси / междуличностни конфликти, мотивация, подобряване на комуникацията, изграждане на екипи, междуетническа толерантност и др./
 • Психологическо консултиране и психодиагностика на служители в силовите структури /надзиратели, полицаи, охрана на съдебната власт/.
 • Психологическо консултиране и оценка на психичното състояние на лишени от свобода.

Към момента имам частна практика като психотерапевт в София. Член съм на Дружеството по позитивна психотерапия и член на Българска асоциация по хипноза.