Николай Диков

Николай ДиковЗнам за проблема със зависимостта от първа ръка. Проучих този въпрос „отвътре“, имам опит с употребата на различни психоактивни вещества и зависимост от алкохол, хероин и хазарт в продължение на почти 15 години. Въпреки това от 2008 г. не употребявам никакви
психоактивни вещества и не играя хазарт. По този начин показвам с личен пример, че възстановяването от зависимост е напълно реално и е възможно да се води пълноценен живот. Това, което почти ме уби, се превърна в моето призвание – да помагам на хора точно като мен. Желанието ми да променя съществуващото положение ме мотивира да продължа да участвам в тази кауза за подпомагане на зависимите и до ден днешен. Защото не всички хора са зависими, но всички зависими са хора!

Образование

  • Диплома за бакалавър специалност практическа теология към Московски Теологичен Институт, Москва 2017

Специализирани обучения свързани с терапията на зависимости

  • Обучение на ръководители на програми за психосоциална рехабилитация на лица с психически и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на наркотични вещества към НЦОЗА, София 2024
  • Мотивационно интервюиране – подпомагане на хората да се променят към „Български институт по зависимости“, София 2022
  • Сътрудник, социални дейности към център за професионално обучение „Знание“, София 2019
  • Обучение за работа с Евро ASI към НЦОЗА, София 2019
  • Кратки интервенции и краткосрочни психотерапевтични подходи към Национален център по наркомании,      София 2018
  • Прекарал съм стажове по различни терапевтични програми в „Trampoline“ Белгия, „Kethea Ithaki“ Гърция, „ЦЗМ“Русия и „Твоя перемога“ Украйна (2009 – 2021).