Ивелина Йоргова

Ивелина Йоргова – Арт терапевт

Ивелина Герова-Йоргова е дипломиран арт терапевт в Нов Български университет. Защитава дипломна работа на тема „Арт терапията в процеса на психо- социална рехабилитация на младежи, зависими от психоактивни вещества“. Магистър по макроикономика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Учи в магистърска програма „Психология“ във Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“. Обучаващ се специалист по нейрографика в Институт психологии творчества, гр. Москва.

Завършва курс по рисуване „Отключи художника в теб с помощта на дясното полукълбо на мозъка“. Успешно завършва множество обучения в Институт за терапия и експресивни изкуства, гр. София като: Лекуване на травми с арт терапия, Арт терапия при стрес и бърнаут, Кукли и маски, Мандали, Арт терапия за двойки, Арт терапия с приказки и сънища, Силата на асоциациите с „ОХ- карти“.

Участва в обучения и семинари като: международен семинар „Работа с младежи, злоупотребяващи с психоактивни вещества“ организиран от Фондация „Стефан Батори“- Полша, „Скрининг, ранни и кратки интервенции“, реализиран от отдел „Зависимости“ в Национален център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването и др.

От 2020 г. активно работи със зависими тийнейджъри и възрастни. Професионалният ѝ път на арт терапевт минава през Терапевтичен център „Трамплин“, гр. София – център за личностно развитие и терапия на подрастващи с проблемно поведение и употреба на наркотици, Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Елин Пелин, Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Васил Левски“, гр. София, Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания „Христо Ботев“, гр. София.

Ивелина е нашият творец на вътрешна красота. Помага на деца и възрастни да изследват, изразяват, развиват, надграждат и трансформират себе си чрез творчество (рисуване, моделиране, фотография, разказване, писане, движение/танц, музика, театър, визуализации, медитации, взаимодействие с човек, предмет или природа). Тя умее деликатно да придружава в осъзнатото изследване на вътрешния свят на човека през необятната тема на себепознанието, личностното усъвършенстване и духовно разширяване. Създава свой личен подход като вплита знания, умения, разнообразни практики и методи от експресивната арт терапия и други направления. Обича да играе на „Разкриеница😊“.